RegulaminRegulamin biegu po schodach "Intercontinental Tower Run"1. CELE NADRZĘDNE.

 • dobra, amatorska zabawa.

 • jak najszybsze dotarcie z poziomu -5 na poziom +44 (959 schodów)


2. CELE POZOSTAŁE.

 • rozpowszechnianie biegania po schodach.

 • promocja hotelu Intercontinental Warszawa, w szczególności RiverView Wellness Centre jako miejsca znanego z najwyżej położonego basenu w Warszawie.


3. ORGANIZATOR.

Organizatorem biegu jest Lanzarota Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Hotel Spółka Komandytowo-Akcyjna Organizator z siedzibą w Warszawie, 00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater nr 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441699, kapitał zakłdowy 74.065.400.00 zł. NIP 5252186751. Podmiotem współorganizującym jest Extreme Endurance Piotr Szmyt.


4. TERMIN I MIEJSCE.

Bieg odbęie się 29 maja 2016r. w budynku hotelu Intercontinental Warszawa przy ul. Emilii Plater nr 49 w Warszawie. Planowany pierwszy start z parkingu na poziomie -5 o godzinie 10:00, meta w sali fitness RiverView Wellness Centre na 44 piętrze Hotelu. Uczestnicy będą mieli do pokonania 49 pięter schodów budynku Hotelu.


5. WARUNKI UDZIAŁU.

Limit miejsc ograniczony jest do 300 zawodników Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy którzy zgłoszą się po zamknięciu listy wpisani zostaną na listę rezerwowych i w przypadku rezygnacji wcześniej zgłszonych uczestników dołączeni do listy startowej. Warunkiem uczestnictwa jest:

 • zgłszenie chęci uczestnictwa w biegu na stronie internetowej biegu: www.towerrun.pl nie później niż do dnia 22.05.2016r. do godziny 23:59.

 • potwierdzenie rejestracji uczestnika przez Organizatora poprzez wysłanie wiadomości email na adres emailowy uczestnika.

 • po potwierdzeniu rejestracji przez Organizatora, dokonanie przez uczestnika opłaty startowej w wysokości 70,00 zł na rachunek bankowy: Lanzarota Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnocią Sienna Hotel Spółka Komandytowo-Akcyjna nr. PL 07 1140 1081 0000 4405 0300 1001 z dopiskiem TowerRun, (opłata startowa, imię i nazwisko). Uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej we wskazanym powyżej terminie, zgłoszenie do biegu zostanie anulowane. (decyduje moment zaksięgowania opłaty startowej na ww. Rachunku bankowym Organizatora). Dokonanie opłaty w dniu zawodów nie będzie możliwe.

 • ukończenie przez uczestnika 18 lat (nie później niż w dacie biegu (17.05.2015r.).

 • zweryfikowanie tożsamości uczestnika przez Organizatora poprzez sprawdzenie okazanego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.5. OPŁATA STARTOWA

Całość opłaty startowej będzie przekazana na rzecz:

 • porgramu IHG Shelter in a Storm, który wspiera ofiary katastrof i kataklizmów Więcej informacji na stronie internetowej programu pod adresem http://www.ihgshelterinastorm.com/about.aspx.

 • Fundację "Zdążyć z Pomocą" z przeznaczeniem dla Helenki Dudczak.


6. ODPRAWA.


Każdy uczestnik imprezy otrzyma pakiet startowy. Pakiet startowy zawiera:

 • Numer startowy,

 • Napój izotoniczny,

 • Woda,

 • Słodycze,

 • Poczęstunek na mecie,

 • Dyplom ukończenia biegu.


Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w biurze zawodów, które znajdować się będzie na poziomie -1 w restauracji Hemisphere (wejście od strony ulicy lub z głównego lobby).

Każdy uczestnik biegu musi najpóźniej na 30 min przed swoim startem zweryfikować się w biurze zawodów

Wszyscy startujący muszą posiadać numer startowy widoczny, umieszczony na piersi. Brak numeru startowego powoduje trudności organizacyjne. Prosimy o nie zrywanie go podczas walki o zdobywanie kolejnych pięter.


7. KLASYFIKACJA.

Prowadzona będzie osobno klasyfikacja mężczyzn i kobiet, bez względu na wiek.


8. PRZEBIEG BIEGU

Start biegu zaplanowany jest na godzinę 9:00.

Zawodnicy startowa kolejno po sobie w odstępach 10 sekundowych w kolejności zgodnej z nadanymi numerami.


Na klatce schodowej dozwolone jest wyprzedzanie. Osoba wyprzedzana ma obowiązek przepuścić osobę wyprzedzają najlepiej po stronie wewnętrznej.


9.POSTANOWENIA KOŃOWE.

 • Vouchery umożliwiające skorzystanie z nagród nie podlegają wymianie na pieniądze.

 • Organizator zapewnia przebieralnię.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy.

 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC.

 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organiztaor.

 • Kontakt z organizatorem: Tower.Run@ihg.com, lub telefonicznie: 22 328 8640.

O co biega?

InterContinental Tower Run to bieg po 49 piętrach hotelu InterContinental Warszawa. Jest to niesamowite, wytrzymałościowe wyzwanie sportowe dla każdego!

„Klub RiverView ma zaszczyt zaprosić wszystkich amatorów wyzwań i biegowej zabawy na oficjalny bieg InterContinental Tower Run. Mamy nadzieję, że atmosfera będzie równie niezapomniana jak podczas zeszłorocznego biegu. Do zobaczenia!”

Bożena Łada, hotel Intercontinental

„W tym roku czekać na Was będzie niemal 1000 schodów od poziomu -5 do +44. Na trasie będziecie przebiegali również przez oszklone lobby hotelu, gdzie kibice będą mogli Was dopingować bezpośrednio w trakcie trwania waszej próby. Dla chętnych przygotowaliśmy również specjalną konkurencję związaną z pomiarem kwasu mlekowego!”

Piotr Szmyt, extremeendurance.pl

Dziekuję wszystkim, którzy swoim startem wesprą Helenkę. Zmagania z autyzmem nie przebiegają liniowo, ale dzięki ludziom jak Wy w jej życiu jest coraz więcej słonecznych dni!

Marcin Dudczak - tata Helenki

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas lub odwiedź nas na facebook'u!

riverview@ihg.com